מערכת TRACKMY מאפשרת קבלת התראות במגוון דרכים 
1.    התראה למייל 
2.    התראה באמצעות אפליקצית TRACKMY
3.    התראה בסמס לטלפון הנייד  
4.    התראה לאפליקצית telegram


רשימת התראות שניתן לקבל באמצעות  TRACKMY

  •   אזעקה

  •  מתחם וירטואלי

  •  התנעת /כיבוי הרכב

  •  תנועה

  •  מהירות גבוהה

  •  סטטוס

אזעקה

התראה מסוג זה נוצר כאשר ההתקן מפעיל תכונה מסוג אזעקה . ישנם המון סוגים של אזעקה הנתמכים על ידי TRACKMY, ניתן למצוא רשימה מלאה בתפריט ההתראות תחת Alarms.

*לא כל ההתקנים תומכים באזעקות, וחלק מהמכשירים תומכים בתת קבוצה של התראות.

מתחם וירטואלי  
 מערכת TRACKMY מייצרת התראות כאשר מכשיר נכנס או יוצא מאזור גאוגרפי מוגדר מראש.


התנעת /כיבוי הרכב
מכשירים מסוימים יכולים לדווח על מצב הצתה,המערכת מקבלת דיווח מהמכשיר המותקן ומוציאה התראה על התנעת הרכב.


תנועה 
ניתן לקבל התרעה על התחלת או הפסקת תנועה,השרת מנתח את מהירות לפי דיווח המיקום ,במידה והמהירות גבוהה מ 3 קילומטר לשעה  אזי המכשיר בתנועה, אם המהירות פחותה, המכשיר ידווח על עצירה.


מהירות גבוהה
מערכת  TRACKMY רושמת אירוע מהירות ,בזיהוי כי המכשיר חורג מהגבלת המהירות המוגדרת. ניתן להגדיר את מהירות הגבלת המהירות של התקן כמו כן ניתן להגביל מהירות בתוך מתחם וירטואלי.


סטטוס התקן 
כאשר מצב המכשיר משתנה (מקוון / לא מקוון / לא ידוע).
ניתן לקבל התראה מהשרת במצב של שינוי החיבור של ההתקן מול השרת 
       •    מחובר:פירוש מקוון שהמכשיר מחובר לשרת ושולח דוחות.
       •    מנותק :  לא מקוון  המכשיר אינו מחובר לשרת.
       •    לא ידוע: מצב החיבור אינו ידוע,המכשיר לא דיווח נתונים לשרת בפרק זמן ש ל10 דקות.

alarms.JPG