אפליקציית הניהול של TRACKMY מותאמת למכשירי אנדרואיד ואייפון .

האפליקציה מאפשרת לראות באונליין את מיקום ההתקן. 
האפליקציה מאפשרת להפיק דוחות ,לקבל התראות ,ליצור מתחמים וירטואלים ועוד 

אין לראות בסקירות אלו והמידע המתפרסם בעניין זה משום חוות דעת מקצועית או המלצה של החברה. למען הסר ספק, מובהר, כי לא תהיה לגולשי ו/או משתמש האתר ו/או כל אדם אחר מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל תוכן הכתבות המתפרסמות ו/או ההמלצות המופיעות באתר.