אפליקציית הניהול של TRACKMY מותאמת למכשירי אנדרואיד ואייפון .

האפליקציה מאפשרת לראות באונליין את מיקום ההתקן. 
האפליקציה מאפשרת להפיק דוחות ,לקבל התראות ,ליצור מתחמים וירטואלים ועוד 

TRackmy_Iphone.png
Trackmy_Android.png

אין לראות בסקירות אלו והמידע המתפרסם בעניין זה משום חוות דעת מקצועית או המלצה של החברה. למען הסר ספק, מובהר, כי לא תהיה לגולשי ו/או משתמש האתר ו/או כל אדם אחר מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל תוכן הכתבות המתפרסמות ו/או ההמלצות המופיעות באתר.