אין לראות בסקירות אלו והמידע המתפרסם בעניין זה משום חוות דעת מקצועית או המלצה של החברה. למען הסר ספק, מובהר, כי לא תהיה לגולשי ו/או משתמש האתר ו/או כל אדם אחר מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל תוכן הכתבות המתפרסמות ו/או ההמלצות המופיעות באתר.

TK303 הינו התקן אמין .

לצורך הפעלתו יש לרכוש כרטיס סים מקומי עם חבילת DATA.

 

פונקציות בסיסיות:

 • איכון GPS.

 • איכון בזמן אמת באמצעות SMS פקודות או באמצעות מפה חיה באינטרנט.

 • איכון לפי דרישה על ידי חיוג להתקן והצגת מיקום ישירות בטלפון הנייד עם קישור למפות גוגל.

 • איכון  לפי מרווח זמן ומרחק.

 • הגדרת גדר וירטואלית.

 • חיישן תזוזה.

 • הוספת עד חמישה מספרי טלפון מורשים להתקשרות וניהול של ההתקן.

 • ניטור קולי – ניתן להתקשר אל התקן לשמוע מה קורה בסביבתו.

 • התראת  סוללה  נמוכה.

 • אפשרות חיבור קבוע למצבר.

 • חיישן מגעים (ניתן לקבל התראה על פתיחת סוויץ)

 • חיבור למגען (ריליי) המאפשר ניתוק מערכת הדלק (תלוי ברכב) מרחוק.

 • מצב שינה לחיסכון בזמן סוללה.

  

 • אמין.

 • קל לתפעול והסתרה.

303tk.jpg